Шукати в цьому блозі


КВК «Толерантність врятує світ»
Перед великим розумом я схиляю голову
перед великим серцем я стаю навколішки,
Гете
Мета:
     розкрити поняття «толерантність», показати певні рівні толерантної поведінки людини;
     розвивати адекватну самооцінку, вміння аналізувати, приймати рішення, обирати правильну позицію;
     виховувати спостережливість, уважність до інших людей;
     виховувати здатність бачити і розуміти відмінність іншої людини від себе, вчити встановлювати стосунки на доброзичливій основі;
     сприяти формуванню ціннісних установок на толерантне спілкування та навичок толерантної поведінки, звичок;
     виховувати чуйність, взаємоповагу, людяність, терпимість і небайдужість.
Форма проведення: КВК.
Матеріали: плакат з епіграфом, матеріали «Декларації принципів толерантності», роздатковий діагностичний інструментарій (анкети, бланки опитувальника), плакат «Риси толерантної особистості», дерево з листочками, афоризми про толерантність, аркуші ватману, маркери, мішечок.
Підготовчий етап
Виготовте плакат з епіграфом до виховного заходу; заздалегідь підготуйте бланки опитувальника «Риси толерантної особистості» для кожного учня. Дітей поділіть на 3 групи, кожна отримує попереднє завдання для виступу (статті з «Декларації принципів толерантності»). Підготуйте анкети для визначення рівня толерантності, плакат або модель дерева з листочками, на яких записані вислови визначних людей про толерантність; виготовте три квітки («Толерантність») для творчої роботи, мішечок із порадами «Прагніть бути толерантними».
Вступне слово вчителя
Французький філософ-просвітитель XVIII ст. Вольтер казав: «Ваші ідеї мені глибоко огидні, але я віддам життя за право їх виголошувати!».


Погодьтеся, що досить важливо терпимо, з розумінням, толерантно ставитися до поглядів, переконань, думок, традицій інших людей.
Останнім часом слово «толерантність» набуло значної популярності. Поясніть його значення. Яка вона, толерантна людина? Що таке толерантний підхід? Чи так важливо бути толерантним? Спробуємо відповісти на ці запитання на сьогоднішньому занятті.
Ми живемо у складний і неспокійний час, а причини занепаду моралі пояснюємо, виправдовуємо економічною та екологічною кризами, поширенням ринкових стосунків тощо. Глобальні проблеми, які має розв'язувати людство, дедалі більше загострюються, а конфлікти стають усе небезпечнішими, і тому зростає усвідомлення необхідності співпраці та привабливість ідеї то­лерантності.
Представлення команд
Завдання 1.
Прочитавши «Декларацію принципів толерантності», дайте відповіді на поставлені запитання:
1. Що таке толерантність?
2.    Як реалізується принцип толерантності на державному рівні?
3.    З чого починається виховання толерантності?
Відповіді учнів:
Стаття 1. Толерантність означає повагу, сприйняття та розуміння багатого розмаїття культур нашого світу, форм самовираження та самовияву людської особистості. Формуванню толерантності сприяють знання, відкритість, спілкування та свобода думки, совісті й переконань.
Толерантність — це єдність у різноманітності. Це не тільки моральний обов'язок, а й політична і правова потреба. Толерантність — це те, що уможливлює досягнення миру, сприяє переходу від культури війни до культури миру.
Толерантність — це не поступка, поблажливість чи потурання. Це передусім активна позиція, що формується на основі визнання універсальних прав та основних свобод людини.
Толерантність — це обов'язок сприяти утвердженню прав людини, демократії та правопорядку. Стосовно поваги до прав людини, виявлення толерантності не означає терпимого ставлення до соціальної несправедливості. Кожен може дотримуватися своїх переконань і визнавати таке саме право за іншими. Це визнання того, що людина за природою своєю відрізняється зовнішнім виглядом, становищем, мовою, поведінкою і має право жити в мирі, зберігаючи власну індивідуальність. Це також означає, що погляди однієї людини не можуть бути нав'язані іншим.
Стаття 2. На державному рівні реалізація принципу толерантності передбачає існування справедливого та неупередженого законодавства, дотримання правопорядку, адміністративних та інших норм. Потрібно також, щоб економічні та соціальні можливості були доступними для кожної людини без будь-якої дискримінації. Без толерантності не може бути миру, а без миру неможливі розвиток і демократія.
Стаття 3. Виховання є найефективнішим засобом запобігання проявам нетерпимості. Виховання в дусі толерантності починається з прищеплення людям знань про їхні права та свободи, аби забезпечити їхню реалізацію та зміцнити прагнення кожного до захисту прав інших.
Вчитель. Продовжити вище сказане я хочу легендою «Усе в твоїх руках».
Колись давно на півдні Африки жив розумний, але дуже пихатий вождь. Увесь день його складався з примірянь вишуканого вбрання та розмов із підданими про свій розум. Так минали дні за днями, роки за роками... Аж ось прокотилася країною чутка, що в пустелі з'явився мудрець. Дуже розлютився вождь: як можна називати якогось там старця найрозумнішою людиною на світі?! Але нікому свого обурення не показав, а запросив мудреця до себе.
І ось настав день зустрічі. Зібралось усе плем'я, щоб послухати найрозумніших. Вождь сидів на високому троні й тримав у руках за спиною метелика. До нього підійшов невеличкий худорлявий чоловік, привітався й сказав, що готовий відповісти на будь-яке запитання. І тоді, недобре посміхаючись, вождь сказав: «Скажи-но мені, що я тримаю в руках, живе чи мертве?».
Мудрець трохи подумав, усміхнувся й відповів: «Усе залежить від тебе».
Як ви розумієте слова мудреця? (Обговорення у групах. Виступи представників кожної групи.)
Завдання 2.
Вчитель. Перед вами — квітка «Толерантність». Але погляньте — пелюстки її порожні. Заповніть їх рисами-синонімами толерантності.
(Кожна група виконує завдання самостійно. Після цього всі 3 квітки вивішують на дошку.)
Отже, давайте проаналізуємо, із чим у вас асоціюється толерантність. (Захист, обговорення робіт.) 
Завдання 3. «Мудрість із дерева пізнання»
Обговорення висловів видатних людей про толерантність.
Вчитель. Ви, мабуть, помітили це деревце із золотими листочками. Воно непросте, це — дерево пізнання. Зірвавши листочок, можна пізнати його мудрість.
Учні по черзі виходять до дерева, зривають листочки і зачитують вислови. Після цього кожна група пропонує свої думки з приводу висловлювань визначних людей про толерантність.
·       Щасливий той, хто дарує щастя найбільшій кількості людей (Дені Дідро, французький філософ, 1713-1784).
·       Байдужість — це параліч душі, передчасна смерть (Антон Чехов).
·       Той, хто хоче обвинувачувати, не повинен поспішати (Мольєр, французький драматург XVII ст.).
·       Ображаючи іншого, ти не турбуєшся про самого себе (Леонардо да Вінчі).
·       Людина, яка робить інших щасливими, не може сама бути нещасною (Гельвецій, французький філософ XVIII ст.).
·       Якщо ти байдужий до страждань інших, то не вартий звання людини (Сааді, перський поет XIII ст.).
·       Жодна зла людина не буває щасливою (Ювенал, римський поет, 60 р. до н. е.).
·       Підняти слабкого — замало: потім його треба ще й підтримати (В. Шекспір, англійський драматург і поет, 1564—1616).
·       Легше вирішує й засуджує той, хто менше замислюється (Джордано Бруно, італійський мислитель XVI ст.).
·       Поведінка — це дзеркало, в якому кожен показує свою подобу (Гете, німецький поет, 1749-1832).
                                         
Завдання 4. Створити асоціативний ряд до слова толерантність
Т ______________________________________________________________
О ______________________________________________________________
Л ______________________________________________________________
Е ______________________________________________________________
Р ______________________________________________________________
А ______________________________________________________________
Н ______________________________________________________________
Т ______________________________________________________________
Н ______________________________________________________________
І ______________________________________________________________
С ______________________________________________________________
Т ______________________________________________________________
Ь ______________________________________________________________
    
Завдання 5. Конкурс загадок
1. В якій казці жінка замислює викрасти чужу дитину, використовуючи при цьому літальні апарати? (Гуси-лебеді.)
2. Назвіть казку, де йдеться про спортсмена, який вирушає на змагання з бігу з перешкодами. Хитрість і витривалість дозволили йому дійти до фінішу, але фінал трагічний: виявивши злочинну самовпевненість, він гине. (Колобок.)
3. В якій казці сіра особистість здійснює підступний план убивства двох осіб, і лише завдяки своєчасному втручанню громадськості все закінчується добре? (Червона Шапочка.)
Завдання 6.
Спираючись на загальне визначення поняття «толерантність», спробуйте описати терміни: етнічна толерантність, релігійна толерантність, політична толерантність. Наведіть конкретні приклади толерантної реакції на поведінку, погляди, переконання інших людей. (Робота у групах.)
Завдання 7. «Ситуації»
Психолог. А зараз спробуємо обговорити й розіграти три ситуації (кожній групі дається одна):
1.   Твій друг попросив у тебе одяг і порвав його.
2. Твої друзі пішли у кіно, а тебе не запросили.
3. . Твій приятель позичив у тебе 20 гривень і пообіцяв повернути за тиждень. Минуло вже три.
Примітка. На виконання завдання — 7—8 хвилин. Далі кожна група представляє свої варіанти вирішення зазначеної ситуації, аргументуючи їх. При цьому бажано акцентувати увагу на використаних «Я»-повідомленнях.
Завдання 8 для капітанів «Приємна розмова»
Ведучий дає приклад ситуацій, які необхідно програти.
1. Перед вами людина, яку ви зовсім не знаєте, бачите вперше, але вам дуже потрібно дізнатися, як проїхати кудись у місті.
2. Перед вами людина, яка вам дуже подобається. Ви давно хотіли поговорити з нею.
3. Перед вами людина, яка чимось засмучена і ніяк не може заспокоїтися. Підійдіть до неї, почніть розмову, розрадьте її. 
Прикінцеве слово «Усе залежить від тебе» (легенда, на с. 18, 20 хв)
Колись давно на півдні Африки жив розумний, але дуже пихатий вождь. Увесь день його складався з примірянь вишуканого вбрання та розмов із підданими про свій розум. Так минали, дні за днями, роки зароками... Аж ось прокотилася країною чутка, що в пустелі з'явився мудрець. Дуже розлютився вождь: як можна називати якогось там старця найрозумнішою людиною на світі?! Але нікому свого обурення не показав, а запросив мудреця до себе.
І ось настав день зустрічі. Зібралось усе плем'я, щоб послухати найрозумніших. Вождь сидів на високому троні й тримав у руках за спиною метелика. До нього підійшов невеличкий худорлявий чоловік, привітався й сказав, що готовий відповісти на будь-яке запитання. І тоді, недобре посміхаючись, вождь сказав: «Скажи-но мені, що я тримаю в руках, живе чи мертве?».
Мудрець трохи подумав, усміхнувся й відповів: «Усе залежить від тебе».
Як ви розумієте слова мудреця? (Обговорення у групах. Виступи представників кожної групи.)
Психолог. А зараз давайте станемо колом, спиною одне до одного (на спинах у дітей прикріплені аркуші), і свої добрі побажання подаруємо одне одному.
Слова вдячності від кожної команди
Підсумки журі
Визначення переможців, нагородження в номінаціях: «Найактивніший», «Найуважніший», «Найспокійніший».
Нагородження команд 

Вчитель. Дякую за активну, ефективну роботу, зацікавленість. Прагніть до толерантності!
Для цього намагайтеся дотримуватись рекомендацій:
     будьте готові до того, що всі люди різні — не кращі й не гірші, а просто різні;
     навчіться сприймати людей такими, якими вони є, не намагайтеся змінити в них те, що нам не подобається;
     цінуйте в кожній людині особистість і поважайте її думки, почуття, переконання, незалежно від того, чи збігаються вони з вашими;
     зберігайте «своє обличчя», знайдіть себе і за будь-яких обставин залишайтеся самим собою.

Немає коментарів:

Дописати коментар